Treceți la conținutul principal

Interviu cu Ioana Nicolaie (1)


“NU UN MODEL CULTURAL, PRECUM POSTMODERNISMUL, ÎI VA AJUTA PE AUTORII ROMÂNI SĂ RĂZBEASCĂ ÎN STRĂINĂTATE”


- Ce scriitori te-au călăuzit înspre şi prin literatură?

- Răspunsul extins la astfel de întrebări duce de obicei la scrierea unei alte cărţi, de zeci şi sute de pagini, cu titluri de genul „Cum am devenit scriitor” sau „poet”, sau, ceva mai jurnalistic, ”persoană publică”, „instituţie”, „autoritate”etc. Evident că în atare cazuri „biografia” este relevantă doar în măsura în care autorul este deja o celebritate culturală. Ceea ce, trebuie să mărturisesc, e foarte departe de statutul meu actual. La cei 29 de ani ai mei şi la cele trei cărţi publicate – din nefericire, toate de poezie! - mă mai aflu încă în acea periferie a literaturii în care orhidee mirifice pot creşte laolaltă cu scaeţii. Ceea ce înseamnă – cred! – că am încă viitor, că nu sînt deja clasată. Revenind însă la întrebare şi schematizînd drastic „lista” am să amintesc totuşi cîţiva scriitori – numai români! - fără de care literatura mea ar arăta probabil altfel: M.Blecher, Bacovia, Arghezi, Mircea Ivănescu, poeţii optzecişti, Cristian Popescu, Simona Popescu şi mai ales cîţiva autori tineri cu care am „crescut” într-un cenaclu condus vreme de mai mulţi ani de Mircea Cărtărescu la Facultatea de Litere din Bucureşti: T. O. Bobe, Sorin Gherguţ, Paul Cernat, Cecilia Ştefănescu, Cezar Paul Bădescu, Svetlana Cîrstean şi mulţi alţii, foarte entuziaşti atunci, foarte prinşi de viaţă acum.

- Se citeşte tot mai puţină poezie. Crezi că de vină sînt poeţii care nu ştiu se adapteze vremurilor, sau vremurile pentrunu ştiu să-i mai încapă pe poeţi?

- Probabil că „vina” difuzează din toate. Dar asta-i altă lungă discuţie. Am să spun doar că poezia, ca să mai poată supravieţui, trebuie să se re-readapteze la un public de care, în timp, s-a îndepărtat din ce în ce mai mult. După renunţarea la podoabele formale precum ritmul şi rima, după excesiva metaforizare a zeci de ani de poezie modernistă, optezeciştii au vorbit despre poezia directă, poezia străzii, a vieţii de zi cu zi, a lipsei de orice machiaj expresiv în sens clasic. Nu cred că aceasta a fost o soluţie. Ideea publicului cititor despre ceea ce înseamnă poezia a fost astfel şi mai zdruncinată. De mai multă vreme mă întreb cum se poate re-consolida o construcţie pe care timpul a ruinat-o. Poate prin schimbarea materialelor din care au fost făcute zidurile, a miezului, a conţinutului. În consecinţă, vreau să scriu în continuare poveşti – în sens de naraţiuni vertebrate, cum altfel decît epic? – chiar dacă înfăţişarea lor este una poetică.

- Te gîndeşti să-ţi încerci forţele şi în proză?

- Am scris, scriu şi voi scrie proză. Însă pînă acum n-am avut certitudinea că am terminat romanul la care am brodat într-o perioadă în care am fost plecată din ţară sau cele cîteva povestiri pe care am încercat să le încheg pînă acum. Cum proza, se spune, înseamnă o mai mare doză de maturitate – nu numai artistică, ci şi existenţială -, mă tem că n-am scăpare. Cîndva, cînd voi crede că unele lucruri sînt terminate, voi avea curajul să şi public.

- Postmodernismul propovăduieşte decanonizarea literaturii. Creziaceastă perioadă democratică va ajuta literatura română se afirme în Occident?

- Nu un model cultural, precum postmodernismul, îi va ajuta pe autorii români să răzbească în străinătate. Nu scrisul după reţetă sau folosirea fără discernămînt a unor „găselniţe” textuale deja supralicitate în alte părţi. Ca să reuşeşti acolo, scriitor român fiind, nu trebuie să fii doar foarte bun, ci să ai în spate şi nişte instituţii care să te promoveze profesionist. Or aceste instituţii, deocamdată, ne lipsesc cu desăvîrşire. Pe cont propriu, nesprijinit de nimeni, aproape că n-ai nici o şansă. Eşti un fel de clown care, oricît talent actoricesc ar avea, nu va fi distribuit niciodată într-un film mare. Rolul vieţii lui va rămîne neperformat sub hainele pestriţe pe care le poartă.


septembrie 2003


(din volumul "Dialoguri în oglindă", Editura Curtea Veche, 2007)

Postări populare de pe acest blog

Brauner - Autoportret cu ochiul scos

Premoniţie sau coincidenţă? Influenţat rând pe rând de Cézanne, de expresionism şi de constructiviştii Maxy şi Iancu, Victor Brauner avea să ajungă în final la stilul suprarealist care l-a consacrat. În ciuda faptului că artistul se foloseşte de elemente din mitologiile egipteană şi aztecă, din Cabala, din numerologie, din ocultism..., picturile sale sunt în primul rând rezultatul unor sondări în inconştient, unor eliberări creatoare necontrolate, sunt pure viziuni. De aici şi ambiguitatea lucrărilor. Există la Brauner un ezoterism ludic, liber, o lume în care personajele-totem par a se fi trezit metamorfozate, precum sărmanul Gregor Samsa, în creaturi bizare. "Fiecare tablou pe care-l fac este proiectat din cele mai adânci izvoare ale neliniştii mele...", scria Brauner într-unul dintre carnetele sale. O astfel de viziune de coşmar se pare că a avut artistul pictând “Autoportret cu ochiul scos” (1931). Peste câţiva ani, în 1938, el chiar îşi pierde un ochi. Înce

Grădina desfătărilor

Libertinaj, misticism, grotesc, ezoterism, burlesc, folclor fl a mand, toate la un loc, iată cât de bizară şi de complexă este opera lui Bosch. Înţelegerea picturii maestrului flamand devine, în aceste condiţii, extrem de dificilă. Variile interpretări existente se bazează, din păcate, şi pe multe speculaţii. Despre lucrările lui Bosch putem spune că au un fond religios, escatologic de multe ori, la care se adaugă (şi aici totul deraiază din convenţional) extrem de complicate simboluri şi elemente fantastice. Paul Philippot, în Pictura flamandă şi renaşterea italiană , aminteşte, cu privire la conţinutul artei lui Bosch, despre un “regres al omului dincolo de conştiinţă”, căruia “îi corespunde [...] animaţia întregii naturi, în care animale, plante şi lucruri participă, prin metamorfoze alarmante, la o viziune demoniacă universală”. Tripticul Grădinii desfătărilor (1504) este, probabil, cea mai discutat ă dintre operele lui Bosch. Panoul din stânga prezintă Paradisul, cel din dreap

Dan C. Mihăilescu, la ProTV, despre „Străzi interioare” (și nu numai)

Dan C. Mihăilescu, „omul care aduce cartea”, a vorbit „azi” (20 decembrie), la ProTV, despre „Străzile” mele. „Ciprian Măceşaru a scos un volum de interviuri, pregăteşte altul de interviuri neconvenţionale, s-a copt în admiraţia faţă de Mircea Cărtărescu, are în plan un roman foarte bun la editura Cartea Românească, în timpul liber este baterist, de genul rock, indie etc., şi a scos un jurnal cultural de o trepidaţie, de-o jubilaţie intelectuală fără egal în lumea noastră de acum, „Focul din tâmplă”, cu revelaţii muzicale, picturale, sculpturale... Îi place George Enescu, umblă în poezia mare a lumii, în proză... Bun, deci este un om care trepidează cultural, care trăieşte faptul artistic, iar lumea în care se mişcă este, în general, foarte vie, colorată, proaspătă. Ei bine, poezia lui este tot ce poate fi mai contrariant. Este un neo-expresionism, este un decoct de negru, o poezie încercănată, plină de fisuri, de ruperi, de versuri casante, plină de gânduri negre, poduri rupte.